2020 är här!

Ett nytt decennium är här, och vi som jobbar med Historieberättarna vill passa på att tacka för ett fantastiskt föregående år! Vi är otroligt glada att vi fått chansen att möta så många barn och unga, och fått ta del av berättelser som blivit till filmer, animationer och poesi, som i sin tur lett till tex utställningar på Kvinnohistoriska Museet och Skarpnäcks Kulturhus. Vi är stolta att så många barn och unga valde att delta på workshops i Skarpnäck som lett till en återkommande verksamhet (med stöd av Hyresgästföreningen).

Under 2019 har vi även fått delta på konferenser och panelsamtal, hållit i fortbildningar och fått följa en ung poet i sitt arbete med sin debutbok, “skogsbadat” med ungdomar i Tyresta urskog, Ojnareskogen och Nackareservatet, och mycket mycket mer.

Vi har fått dela mycket glädje men också sorg, och vi får inte glömma de barn och unga som lever i ovisshet, otrygga miljöer och utanför samhällets skyddsnät. Vi välkomnar att FN:s barnkonvention nu, 2020, äntligen blivit lag och kommer fortsätta vårt arbete för och med barn och unga!

Tack till alla som stöttar och möjliggör vår verksamhet!

Vi ser fram emot ett händelserikt 2020!

10 januari 2020

HB <3 SKARPNÄCK

Under hösten 2019 har Historieberättarna haft animationsworkshops i vår lokal i Skarpnäck, där vi tillsammans med barn och unga har skapat animerad film, fikat och umgåtts. Vi är otroligt glada över att deltagarantalet ökar för varje gång, och att så många återkommer på våra workshops! Och vi är också väldigt tacksamma för alla medföljande föräldrars engagemang, som hjälper oss med att blanda saft, städning, diskning, och mycket mer. TACK ALLA för dessa fina och kreativa söndagar i Skarpnäck!

Våra workshops har möjliggjorts med stöd av Hyresgästföreningen och SLL.

20 november 2019

HAPPY DAYS!

Lördagen den 30/11 är det dags för mat och kulturkväll med Happy Days Stockholm igen- en familjefest med matlagning, aktiviter och härlig stämning! När Happy Days frågade Historieberättarna om vi ville delta och ha en animationsverkstad under eventet tackade vi såklart ja! Hoppas vi ses där!

Historieberättarnas workshop finansieras av vårt verksamhetsstöd från SLL

20 november 2019

”ATT GÅ TILL SKOGEN ÄR EN VACKER SAK”

Historieberättarnas projekt ”Jag hör skogen” är igång, och i veckan genomfördes vår första skogsbadsvandring med en språkintroduktionsklass från Kärrtorp. Under den första dagen var vi i skogen och jobbade med sinnesintryck, till exempel lyssnade på skogen och gjorde övningar för att se detaljer och mönster. Ekologen Vide Ohlin var med oss och gav information om svampar, träd, dammar och om skogens kretslopp. Eleverna fick filma, fota ochspela in ljudupptagningar. Under den andra dagen bearbetade eleverna materialet och gjorde filmer i Historieberättarnas lokal i Skarpnäck. En elev som var med sa: ”att gå till skogen är en vacker sak” som även blev ett citat i hennes film.

Projektet har stöd från Postkodstiftelsen. 

 

21 oktober 2019

Skogen öppnas upp för fler

Historieberättarna har blivit beviljade stöd från Postkodstiftelsen för sitt berättarprojekt ”Jag hör skogen”. Med start under hösten kommer vi bjuda in till ett antal ”skogsbads-workshops” som hoppas ge deltagarna starkare relation till den svenska naturen och skogen samt verktyg att utforska den.

Idén till projektet ”Jag hör skogen” föddes kring Historieberättarnas tankar om att fler borde få tillgång till skog och natur. Men också det faktum att många deltagare i deras tidigare projekt uttryckt att de gärna velat vara mer i naturen men upplevt att de inte haft en relation, saknat eller haft lite kunskap kring skogen och den har då, i vissa fall, kunnat uppfattas som skrämmande.

I samarbete med en naturmiljöexpert kommer Historieberättarna med start under hösten genomföra ”skogsbads-workshops” i bland annat Tyresta Nationalpark, Nackareservatet och Ojnareskogen. Efter skogsvandringarna kommer deltagarna att skapa verk utifrån upplevelser och intryck från skogen, som kommer bli en del av en digital utställning.

”Vi hoppas att projektet kommer att öka deltagarnas möjlighet att själva få en kontinuerlig relation till skog och natur.” Jessica Karlsson, projektledare Historieberättarna

”Vi ser fram emot att börja arbeta med ett projekt där både kultur och natur är utgångspunkt.” Anusha Andersson, verksamhetsledare Historieberättarna

Berättarprojektet “Jag hör skogen” har beviljats stöd av Postkodstiftelsen genom utlysningen “Möte med naturen”. Utlysningens fokus var att genomföra lokala projekt som genom möten med naturen ska utveckla kunskap och en positiv känsla för naturen.

”Behovet av ett starkt och brett miljöengagemang har aldrig varit större. Samtidigt ser man att människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt. Vi på Postkodstiftelsen är övertygade om att möten med naturen bidrar till ett ökat engagemang, på såväl kort som lång sikt, och är därför stolta över att stötta Föreningen historieberättarna som kommer att förmedla kunskap och skapa upplevelser av skogen som sedan sprids till en ännu större publik” Marie Dahllöf, generalsekreterare Svenska Postkodstiftelsen.

Foto: Lisa Partby

19 september 2019

Nytt samarbetsprojekt med stöd av Kreativa Europa

Historieberättarna är glada att ingå i ett nytt samarbetsprojekt med stöd av Kreativa Europa. Tillsammans med organisationer i Spanien, England och Polen kommer vi under två år arbeta med ett kulturprojekt för unga och unga vuxna.

Kulturrådet skriver

”Det var många kulturorganisationer i olika europeiska länder som ansökte om stöd till samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa.

  • 300 ansökningar gällde mindre samarbetsprojekt. 87 beviljades stöd. Svenska organisationer deltar i nio av dessa.
  • 64 ansökningar gällde större samarbetsprojekt. 19 beviljades stöd och svenska organisationer deltar i fyra av dessa

De svenska organisationer som fått stöd är fjäll- och samemuséet Ájtte, Musikcentrum Öst, Statens museer för världskultur och Kungliga Biblioteket, Borås stad, Kultur i Väst, Moomsteatern, Teater Nu, Göteborgsoperan, Historieberättarna, Dansens Hus, Riksteatern och Music Managers Forum Sweden.”

Photo by Rober González on Unsplash

19 september 2019

Workshops i Skarpnäck under hösten

Vad betyder en dröm? Att drömma om en bättre värld? Att ha en mardröm på natten? Att bli frisk? Att springa snabbast i skolan? Att våga klippa håret? Eller kan det vara en helt annan planet?

Vid 4 tillfällen anordnar HISTORIEBERÄTTARNA anordnar animationsworkshops i Hyresgästföreningens lokal på Pilvingegatan 22 i Skarpnäck. Temat är drömmar och Skarpnäck.

För dig mellan 7 och 18 år i Skarpnäck & resten av världen.
Kom vid ett eller flera tillfällen. Kom ensam, ta med en kompis eller förälder. Gratis. Alla är välkomna!

19 september 2019

Demonstration och workshop på Norra Bantorget

I juli demonstrerade barnfamiljer från hela landet mot utvisningarna till Afghanistan på Norra Bantorget i Stockholm. Minst hälften av de som demonstrerade var barn och unga. Initiativtagare är nätverket Liv utan gränser. Organisationerna Refugees Welcome Stockholm och Ung I Sverige har bland annat stöttat med arbetskraft och engagemang för att göra demonstrationen möjlig. Historieberättarna var på plats under en dag och utförde en workshop för 80 barn och unga, mellan 3-14 år, som fick rita, skriva eller skapa en Stop Motion film. Det blev berättelser om det framtida jobbet, fotboll, en björn, ensamhet och att ”JAG VILL STANNA I SVERIGE”.

Barn har rätt att få uttrycka sig, bli lyssnad på och tas på allvar. Barnen som Historieberättarna träffade på Norra bantorget var tydliga med vad som skulle vara det bästa för dem.

År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.” Så står det i FN:s barnkonvention.

18 september 2019

Hållbar framtid

Historieberättarna var inbjudna av Reggio Emilia Institutet att föreläsa under konferensen ”Hållbar framtid”. En konferens för de som arbetar på eller med förskola och skola. Konferensen tar avstamp i två citat ”Världen behöver en ny berättelse. /…/ Om möjligheten att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet.” sagt av Johan Rockström och Mattias Klum, 2014, samt ”Vi behöver använda pedagogiken för att skapa nya tankar, nya idéer om vår framtid.

3 maj 2019

Workshops i maj

Känner du till någon spännande händelse från Skarpnäck? Något som hände i helgen eller från historien? Visste du att ett Sovjetiskt flygplan nödlandade i Skarpnäck på 30-talet? Att det fanns en hundkapplöpningsbana på fältet? Och vad hände egentligen i onsdags? Gör en kort animerad film om en händelse i Skarpnäck. Eller något som kanske skulle kunna ha hänt.

Vid fem tillfällen anordnar Histrieberättarna animationsworkshops i hyresgästföreningens lokal på Pilvingegatan 22 i Skarpnäck.

För barn och ungdomar i åldrarna 7 – 18 bosatta i Skarpnäck, Bagis, Kärrtorp & resten av världen.

Lördag 11/5
Söndag 12/5
Söndag 19/5
Lördag 25/5
Söndag 26/5

Tider: 13.00-17.00

Gratis. Alla är välkomna! Vi bjuder på frukt och fika.

Tack vare ett föreningsbidrag från Skarpnäcks stadsdelsnämnd samt stöd från hyresgästföreningen Flygfältet är dessa workshops möjliga.

29 april 2019

100-språkspriset

2018 mottog Historieberättarna 100-språkspriset för vårt arbete med att ge barn och unga möjligheter att gestalta sina identiteter i berättelser. Nu är det dags för en ny aktör att få den möjligheten, gå in och nominera!

Mejla en kort motivering tillsammans med namn på en person, grupp eller organisation som modigt och lyhört lyfter fram barns och ungas rätt att utforska alla sina uttryck. Nomineringen skickas senast den 17 maj till 100sprakspriset@reggioemilia.se

29 april 2019

Historieberättarna i Skarpnäck

För ett år sen blev vi kontaktade av medborgare i Skarpnäck som ville att Historieberättarna skulle etablera delar av vår verksamhet i området. De erbjöd engagemang och en lokal. Sedan dess har vi sökt finansiering för att långsiktigt kunna erbjuda verksamhet.

I dag är vi så glada att berätta att Skarpnäcks stadsdelsnämnd gett oss föreningsbidrag. Arbetet för att skapa en grund som ger möjlighet till mer långsiktig etablering fortsätter!

Medborgarna i Skarpnäck såg ett behov hos barn och unga, sökte upp en verksamhet de fann intressant och trodde kunde stärka området, erbjöd en annars tom lokal – och sen var det igång! Vi ser fram emot att uppdatera med historier från och om Skarpnäck.

27 mars 2019