se-filmerna

Vi tror på det livsviktiga i att stimuleras, inspireras, kommunicera och att bli lyssnad på

Historieberättarna är ett berättarprojekt som riktar sig främst till barn och unga vuxna. Alla har rätt att få uttrycka sig och bli lyssnad på, och genom Historieberättarna försöker vi tillsammans med unga möjliggöra detta.

Alla som jobbar som pedagoger för Historieberättarna har gått en internutbildning i metod och medskapande förhållningssätt. Det centrala är att mötas och ta vara på den kommunikation som uppstår i det mötet. Vi försöker vara så inlyssnande som möjligt och erbjuda deltagarna möjlighet att uttrycka sig via i en bred variation av kulturuttryck. Såsom animation, teater, foto, bild, film ljud, musik och poesi osv.

 

grupp

Projektet Historieberättarna drivs av:

Anusha Caroline Andersson, Tove Möller och Hillevi Duus. Mer om oss