Om oss & kontakt

 

Anusha Caroline Andersson

 

 

”Genom att berätta och lyssna på varandra möts vi, det är en viktig del i en demokrati. Historieberättarna arbetar för och med att fler ska ges möjlighet till att få berätta och göra sin röst hörd utifrån sina egna villkor.”   – Anusha Caroline Andersson, verksamhetsledare

Historieberättarna grundades 2015 av verksamhetsledaren Anusha Caroline Andersson som har över tio års erfarenhet av arbeta pedagogiskt med berättande och att arbeta i kulturprojekt som verkar för att öka barn och ungas förståelse för olika kulturuttryck såväl som att ge ökade förutsättningar för fler att vara del av kultursektorn. Anusha är bland annat utbildad på Biskop Arnö- Författarskolan, Stockholms Universitet och Kungliga Konsthögskolan. I dag är 18 kulturarbetare knutna till Historieberättarna som är en ideell förening som arbetar för allas lika värde och mänskliga rättigheter, för demokrati, solidaritet och yttrandefrihet. Etablerade kultur- och konstutövare anordnar workshops och olika kulturarrangemang. Arbetet har bland annat resulterat i utställningar, en konstbok, en kreativ kokbok, ett stort antal animationer och korta filmer. Historieberättarna har samarbetat med bland annat; Kompis Ungdom, Rädda Barnen, RFSU Stockholm, Lava Kulturhuset, Drama för unga och Refugees Welcome. Historieberättarna ingår sedan 2016 i EU-projektet ”Storytelling without Borders”. Du kan läsa mer om projektet här: 

 

Fler medarbetare:

Jessica Karlsson, Projektsamordnare och pedagog

Jonas Embring, Pedagog och filmare

Rut Feuk, Projektsamordnare och pedagog

Ali Quraishi, Pedagog och filmare

Lisa Partby, Pedagog och filmare

Valentina Chamorro Westergårdh, Pedagog och filmare

Farid Faizi, Pedagog och konstnär

 

Epost: historieberattarna@gmail.com

Verksamhetsledare: Anusha Caroline Andersson: 073-7291040

Projektsamordnare: Jessica Karlsson: 0708247261

 

De lokaler Historieberättarna förlägger verksamhet i ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

 

Medlemskap i föreningen:  Om du önskar bli medlem i föreningen går det bra att ansöka genom att maila: historieberattarna@gmail.com

Historieberättarna arbetar med stöd av Stockholm Stad, Stockholm Läns Landsting, Kreativa Europa och Kulturrådet.