TELL WITH TEXTILE

Projektet ”Tell with textile” är igång, där unga deltagare arbetar konstnärligt med texter, bilder, mönster och screenteknik på textil. En serie banderoller/flaggor kommer skapas, som alla berättar något om personen som skapat dem eller som har ett budskap som skaparen vill få ut. Resultatet kommer ställas ut på Fisksätra museum i november. I skapandeprocessen ryms många olika språk och många berättelser, och delar av dem kommer visas i utställningen!

Projektet leds av konstpedagogen Cristina Schippa #creativeEurope#historieberättarna

26 oktober 2020