”Brev från mig till dig- världen” lever vidare

Fint att projektet ”Brev från mig till dig-världen!” lever vidare. Vi är glada att i veckan fått möta elever i anpassade grundskolan i Botkyrka, där elever skrivit brev om saker de vill förändra. Breven består av en mångfald av uttrycksätt: text, bild och målningar.

#barnhar100språk #projektförförändring #postkodeffekten #allasröster #botkyrkakommun 

1 februari 2024