Hur vi arbetar/workshops

Alla har någonting att berätta

Vi anordnar workshops inom berättande, där vi bland annat använder animation, text, poesi, film, musik, konst och andra konstformer. Vi utgår ifrån deltagarens behov.

Vi vill att alla ska kunna delta oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Därför är normkritik centralt i vårt pedagogiska arbete. I våra workshops finns det möjlighet till flera olika sätt att delta, för att alla ska vara och känna sig inkluderade. Viktigt är också att inte göra skillnad på deltagare oavsett funktionalitet, genus, sexualitet, religion, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Lika angeläget är det att kunna prata om hur vår omgivning påverkar oss i vilka vi är.

Åldrar: Workshopen är till för barn och unga, 4–18 år, men vi är även öppna för att anpassa workshopen till andra åldersgrupper.

Utrustning: Vi tar med all teknisk utrustning som behövs.

materiallada2