Hur vi arbetar/workshops

Alla har någonting att berätta

Vi anordnar workshops inom berättande, där vi bland annat använder animation, text, poesi, film, musik, konst och andra konstformer. Vi utgår alltid ifrån deltagarens behov.

Vi vill att alla ska kunna delta oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Därför är normkritik centralt i vårt pedagogiska arbete. I våra workshops finns det möjlighet till flera olika sätt att delta, för att alla ska vara och känna sig inkluderade. Vi anordnar workshops främst med barn och ungdomar, men vi är även öppna för att anpassa workshops till andra åldersgrupper. Vi tar med oss all utrustning som behövs.

Film från Historieberättarnas arbete med workshops på Gotland, juni 2017: