Om workshopen

En drivkraft att utmana normer

Vi vill att alla ska kunna delta oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Därför är normkritik centralt i vårt pedagogiska arbete. I workshopen finns det möjlighet till flera olika sätt att delta, för att alla ska vara och känna sig inkluderade. Viktigt är också att inte göra skillnad på deltagare oavsett funktionalitet, genus, sexualitet, religion, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Lika angeläget är det att kunna prata om hur vår omgivning påverkar oss i vilka vi är.

Tid: 60-120 minuter, efter önskemål. Vi kommer gärna tillbaka vid flera tillfällen för att deltagarna i lugn och ro ska få tid att skapa, utveckla och animera sina historier. Vi rekommenderar att planera in minst två-tre tillfällen för workshopen.

Åldrar: Workshopen är till för barn och unga, 4–18 år, men vi är även öppna för att anpassa workshopen till andra åldersgrupper.

Utrustning: Vi tar med all teknisk utrustning som behövs.

materiallada2