Kultur för asylsökande

Historieberättarna ingår i Kulturförvaltningen  satsning ”Kultur för asylsökande”. Vi kommer tillsammans med barn och unga asylsökande arbeta med berättelser och animation. Vi vill tacka Filmcentrum Riks, ABF Stockholm samt Unga Radioteatern för samarbete i och med det här projektet.

Vi känner oss ödmjuka inför förtroendet för det här projketet, ödmjuka inför de möten vi kommer få vara med om.

Stockholms läns landstings kulturförvaltning arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela länet, där möten skapas mellan människor med olika bakgrunder och där det finns en kulturell mångfald.

Projektet Kultur för asylsökande syftar till att möjliggöra ett bra mottagande av de asylsökande till Stockholms län genom kulturinsatser, bildningsväsendet och idrotts- och föreningslivet. Ytterligare syfte är att via delaktighet och kulturutövning bidra med nya perspektiv och interaktion.

http://kultur.sll.se/kultur-asylsokande

 

UNDER FLIKEN ”FILMER” KAN NI SE NÅGRA AV DE FILMER SOM GJORTS I PROJEKTET ”KULTUR FÖR ASYLSÖKANDE”