Kram, Marie

Film av nyanlända i Stockholms Län. Filmen skapades under en helg på deras boende.