Jag hör skogen

”Jag hör skogen” är ett projekt där Historieberättarna tillsammans med Språkintroduktionsklasser genomför kreativa skogsbadsvandringar. Vi har vandrat i olika skogar, och tagit in skogen med alla våra sinnen, genom olika kreativa övningar. ”Skogsbad” betyder just att ”ta in skogen med alla våra sinnen”, och kommer ursprungligen från Japan, där metoden används som hälsofrämjande recept mot stress.

Projektet har stöd från Postkodstiftelsen, via utlysningen ”Möte med Naturen”, där projekt som genom möten med naturen utvecklar kunskap och en positiv känsla för naturen.

Projektets hemsida: www.kulturochskogen.com