Storytelling without Borders konferens

 

Under fyra intensiva dagar hade Historieberättarna tillsammans med Filmcentrum, Lighthouse Relief, Vi gör vad vi kan, Råfilm och Addart en uppstartkonferens inför arbetet med EU-projektet ”Storytellning Without Borders”, som vi är väldigt glada över att vara en del av. Under intensiva, intressanta, och glädjefyllda dagar lärde vi känna varandra och varandras organisationer bättre, arbetade med metoden, mål med projektet, lyssnade på inspirerande talare, anordnade tillsammans med Happy Days en afghansk fest, och mycket mer.
Bild: Överst: Rani Kasapi, Kulturchef Botkyrka, inviger konferensen.
Nedan: Workshop och övning i metod.

23 augusti 2017