Hur vi arbetar/workshops

Alla har någonting att berätta

Vi anordnar workshops inom berättande, där vi bland annat använder animation, text, poesi, film, musik, konst och andra konstformer. Vi utgår alltid ifrån deltagarens behov.

Vi vill att alla ska kunna delta oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har. Därför är normkritik centralt i vårt pedagogiska arbete. I våra workshops finns det möjlighet till flera olika sätt att delta, för att alla ska vara och känna sig inkluderade. Vi anordnar workshops främst med barn och ungdomar, men vi är även öppna för att anpassa workshops till andra åldersgrupper. Vi tar med oss all utrustning som behövs.

Film från workshopen ”#allas röster” som ägde rum december 2023:

Film från workshopen ”Mitt Röda träd” som ägde rum oktober 2022:

Film från Historieberättarnas arbete med workshops på Gotland, juni 2017:

Skapande Skola

För Skapande Skola erbjuder vi workshops utifrån teman som: normkritik, antirasism, mänskliga rättigheter och identitet. Vi är även öppna för att planera teman tillsammans med er. Vi är vana att utifrån skolans handlingsplan skapa workshops som även kan samverka med olika skolämnen. Vi arbetar med tex: animation, text, fiktiv film och dokumentärt berättande. Vi tar med oss all teknik till er skola.

Vid intresse kontakta oss på: historieberattarna@gmail.com.

Anusha Caroline Andersson, 073-7291040

Jessica Karlsson, 0708247261

Tidigare projekt: 

Storytelling Without Borders: 

Historieberättarna ingår tillsammans med 6 andra organisationer i projektet ”Storytelling without Borders”, med stöd av Kreativa Europa. Du kan läsa mer om projektet här.

EU:s beskrivning av projektet:

The project consists of a creative and intersectorial partnership between 6 creative arts and humanitarian organizations in Sweden, Greece and Denmark, with Filmcentrum as the coordinating partner and the partner organization Historieberättarna as the founder of the project. First and foremost the project aims at reaching as many children and youth refugees as possible and help them to socialize and express themselves. Given that they all come from different countries and find themselves in a country where they do not necessarily speak the language, the method used will be animation film; where the images speak. The method has previously been developed by the Swedish partner organization Historieberättarna and has been used throughout 2015 working with unaccompanied refugee children and youth living in Sweden. The organization of workshops in housing/camps for refugee children and youth provides them with a safe place where they can discover their own voices and express their stories, thoughts and feelings in creative ways, with focus on the respect of democratic rules and the diversity in the room. The structure of the project is quite simple, while the content requires a lot of expertise and knowledge while dealing with vulnerable children and youth. This means that there will be a lot of focus on the certification of film educators, ongoing coaching and quality assurance of the ongoing activities. This is also the reason why a big part of the budget is related to personnel, given that this is a project which mainly depends on the organization of creative workshops with film educators. The organizations participating in the project bring specialized knowhow within either the creative/film field or the humanitarian sector and therefor complement each other. The project will be working throughout the process with the ambition to create a ripple effect with storytelling and that the refugee children and youths´ stories will be spread and listened to but also the art of making short animation films.

Kultur i vården: 

Sedan 2016 finns Historieberättarna med i Kultur i vårdens barn- och ungdomskatalog.

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting ger sedan 1994 ut två programkataloger, en för vuxna och en för barn. Programmen vänder sig till de som vistas en längre tid inom vården. Beställarna finns på enheter inom landstinget samt hos kommunala och privata vårdgivare

Katalogen för Kultur i vården hittar ni här:

http://www.sll.se/verksamhet/kultur/kultur-i-varden/

Kultur för asylsökande: 

Historieberättarna ingick 2016 i Kulturförvaltningen  satsning ”Kultur för asylsökande”. Vi kommer tillsammans med barn och unga asylsökande arbeta med berättelser och animation. Vi vill tacka Filmcentrum Riks, ABF Stockholm samt Unga Radioteatern för samarbete i och med det här projektet.

Vi känner oss ödmjuka inför förtroendet för det här projketet, ödmjuka inför de möten vi kommer få vara med om.

Stockholms läns landstings kulturförvaltning arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela länet, där möten skapas mellan människor med olika bakgrunder och där det finns en kulturell mångfald.

Projektet Kultur för asylsökande syftar till att möjliggöra ett bra mottagande av de asylsökande till Stockholms län genom kulturinsatser, bildningsväsendet och idrotts- och föreningslivet. Ytterligare syfte är att via delaktighet och kulturutövning bidra med nya perspektiv och interaktion.

http://kultur.sll.se/kultur-asylsokande