Små barn med stora tankar

Workshop med nyanlända barn i Stockholms Län. Vår yngsta deltagare var 3 år men skapade så många figurer att de knappt fick plats i filmen. Allt glitter gick åt.

 

5 mars 2017