Skogen öppnas upp för fler

Historieberättarna har blivit beviljade stöd från Postkodstiftelsen för sitt berättarprojekt ”Jag hör skogen”. Med start under hösten kommer vi bjuda in till ett antal ”skogsbads-workshops” som hoppas ge deltagarna starkare relation till den svenska naturen och skogen samt verktyg att utforska den.

Idén till projektet ”Jag hör skogen” föddes kring Historieberättarnas tankar om att fler borde få tillgång till skog och natur. Men också det faktum att många deltagare i deras tidigare projekt uttryckt att de gärna velat vara mer i naturen men upplevt att de inte haft en relation, saknat eller haft lite kunskap kring skogen och den har då, i vissa fall, kunnat uppfattas som skrämmande.

I samarbete med en naturmiljöexpert kommer Historieberättarna med start under hösten genomföra ”skogsbads-workshops” i bland annat Tyresta Nationalpark, Nackareservatet och Ojnareskogen. Efter skogsvandringarna kommer deltagarna att skapa verk utifrån upplevelser och intryck från skogen, som kommer bli en del av en digital utställning.

”Vi hoppas att projektet kommer att öka deltagarnas möjlighet att själva få en kontinuerlig relation till skog och natur.” Jessica Karlsson, projektledare Historieberättarna

”Vi ser fram emot att börja arbeta med ett projekt där både kultur och natur är utgångspunkt.” Anusha Andersson, verksamhetsledare Historieberättarna

Berättarprojektet “Jag hör skogen” har beviljats stöd av Postkodstiftelsen genom utlysningen “Möte med naturen”. Utlysningens fokus var att genomföra lokala projekt som genom möten med naturen ska utveckla kunskap och en positiv känsla för naturen.

”Behovet av ett starkt och brett miljöengagemang har aldrig varit större. Samtidigt ser man att människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt. Vi på Postkodstiftelsen är övertygade om att möten med naturen bidrar till ett ökat engagemang, på såväl kort som lång sikt, och är därför stolta över att stötta Föreningen historieberättarna som kommer att förmedla kunskap och skapa upplevelser av skogen som sedan sprids till en ännu större publik” Marie Dahllöf, generalsekreterare Svenska Postkodstiftelsen.

Foto: Lisa Partby

19 september 2019