Nytt samarbetsprojekt med stöd av Kreativa Europa

Historieberättarna är glada att ingå i ett nytt samarbetsprojekt med stöd av Kreativa Europa. Tillsammans med organisationer i Spanien, England och Polen kommer vi under två år arbeta med ett kulturprojekt för unga och unga vuxna.

Kulturrådet skriver

”Det var många kulturorganisationer i olika europeiska länder som ansökte om stöd till samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa.

  • 300 ansökningar gällde mindre samarbetsprojekt. 87 beviljades stöd. Svenska organisationer deltar i nio av dessa.
  • 64 ansökningar gällde större samarbetsprojekt. 19 beviljades stöd och svenska organisationer deltar i fyra av dessa

De svenska organisationer som fått stöd är fjäll- och samemuséet Ájtte, Musikcentrum Öst, Statens museer för världskultur och Kungliga Biblioteket, Borås stad, Kultur i Väst, Moomsteatern, Teater Nu, Göteborgsoperan, Historieberättarna, Dansens Hus, Riksteatern och Music Managers Forum Sweden.”

Photo by Rober González on Unsplash

19 september 2019