Jag hör skogen- en digital utställning

Välkommen att besöka den digitala utställningen  
“Jag hör skogen”

Ett projekt där unga nyanlända fått närma sig skogen genom “skogsbadsworkshops”. Ett projekt för dem som hade ingen eller liten relation till den svenska skogen. Som en deltagare sa: “I skogen fanns det plats för mig” – Ebtisam

Det primära var upplevelsen, att hitta sitt eget sätt att vara i skogen. En erfaren skogsguide/fältbiolog med lokal kännedom var med och gav oss kunskap om tex. biologisk mångfald, växter, liv och död i naturen. Varje skogsbad har följts upp av kreativa workshops. Vi är stolta över de ungas arbete och delar av det har blivit en utställning som ni kan besöka på
https://www.kulturochskogen.com/

Tack till alla unga deltagare som ville gå in i skogen med oss!

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning “Möte med naturen”.
#postkodeffekten #projektförförändring

13 maj 2020