Inbjudna till tala på seminiarium – Kreativa Europa

Tack till kulturrådet och Kreativa Europa för möjligheten att komma och berätta om projektet ”Storytelling Without borders” igår på filmhuset.

Frågor som togs upp var bland annat: Vad har det gett att delta i ett Kreativa Europa-projekt? Vad innebär det att samarbeta europeiskt? Hur skapas ett starkt partnerskap? Vad ska man tänka på? Och vilka möjligheter finns för att söka stöd för internationellt samarbete inom Kreativa Europa?

18 maj 2017