Inbjudan till spridningskonferens om interkulturell dialog

Historieberättarna var i och med projektet ”Storyteling without borders” inbjuda att tala på en spridingskonferens som invigdes av Alice Bah Kuhnke.

Inom ramverket för EU:s ”Open method of coordination” har en expertgrupp bestående av
representanter från alla EU:s medlemsländer samt från Norge och Island under 2016 arbetat
fram en rapport om interkulturell dialog. Gruppen har undersökt hur konst och kultur kan
bidra till social sammanhållning genom att erbjuda nyanlända flyktingar och migranter arenor
för att påverka sin vardag. I samband med att rapporten offentliggörs arrangerar vi en
konferens för att sprida rekommendationer för hur man metodiskt kan arbeta med
interkulturell dialog i Sverige.

18 maj 2017