Historieberättarna i Grekland

I slutet av april besökte Historieberättarna ett flyktingläger i Thessaloniki för att tillsammans med de grekiska organisationerna Addart + Antigone genomföra workshops med barnen i lägret. Det blev många fina, rörande och känslosamma historier vi fick ta del av.
Addart + Antigone kommer fortsätta det viktiga arbetet på plats, och vi bär med oss erfarenheten och historierna med oss till Sverige, och är tacksamma för att vi ingår i ett stort nätverk som jobbar med och för barn och ungdomar på (eller nyligen) på flykt.
Historieberättarna visited a refugee camp in Thessaloniki in late april. Together with Addart and Antigone workshops were held for the children in the camp.

10 maj 2017