Historieberättarna har tilldelats 100-språkspriset!

100-språkspriset delas ut av Reggio Emilia Institutet i samarbete med Loris Malaguzzis insamlingsstiftelse ”till en inspiratör som genom sin verksamhet, modigt och lyhört lyfter fram barns och ungas rätt att utforska alla sina uttryck”. Det är ett helt nytt pris som delas ut för första gången i år, den 22a oktober.

Vi är väldigt glada för det förtroende Reggio Emilia visar oss genom att ge oss detta pris men också över den möjlighet det ger. Vi har diskuterat vad vi ska göra med de pengar vi får och vi har bestämt att en del av prissumman kommer gå till att att stötta en ung papperslös person. Vi kommer dela ut ett arbetsstipendium som omfattar stöd av en mentor samt täckta material, tryck- eller utställningskostnader.  Papperslösa har idag rätt till vård och skola. Vi anser att även kultur är ett behov som en oavsett bakgrund eller situation ska kunna få möjlighet till. Genom att berätta och lyssna på varandra möts vi, det är en viktig del i en demokrati.

 

1 november 2018