Hållbar framtid

Historieberättarna var inbjudna av Reggio Emilia Institutet att föreläsa under konferensen ”Hållbar framtid”. En konferens för de som arbetar på eller med förskola och skola. Konferensen tar avstamp i två citat ”Världen behöver en ny berättelse. /…/ Om möjligheten att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet.” sagt av Johan Rockström och Mattias Klum, 2014, samt ”Vi behöver använda pedagogiken för att skapa nya tankar, nya idéer om vår framtid.

3 maj 2019