Frukostträff för filmpedagoger

I veckan var Historieberättarna inbjudna till ”Frukostträff för filmpedagoger,” som arrangerades av Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen och Kulturförvaltningen Region Stockholm. Temat var ”Barn och ungas röster i film” och vi fick möjligheten att berätta om projektet ”Mitt röda Träd”- en läsfrämjande filmworkshop vi gjorde i samarbete med Astrid Lindgren Memorial Award. Vi delade med oss av praktiska exempel på hur en kan lyfta och ge utrymme till barns egna reflektioner och berättelser i berättarworkshops. Vi fick även möjlighet att lyssna och bli inspirerade av andra föreläsare. Bland annat gav forskaren Maria Söderling en introduktion i med utgångspunkt i sin avhandling, Att erfara och representera världen visuellt. 

Se filmen om projektet ”Mitt röda träd” här: ”Mitt röda träd”

Foto: Jonas Embring

17 maj 2024