FOMP

HISTORIEBERÄTTARNA är inbjudna till Föreningen för film och mediapedagogik, FOMP, för att berätta om
vår workshopmetod, där barn och unga ges tillfälle att berätta en historia eller uttrycka en känsla genom animationer. Anusha och Tove är på plats för att visa filmer och berätta om projektet.

http://www.filmomediepedagogik.se/admin/wp-content/uploads/2016/05/utbildningsdagar_program.pdf

31 maj 2016