Medis protest

Samlade bilder med röster från sittstrejken mot utvisningarna till Afghanistan. Medborgarplatsen, 2017.