Life Cycle

På Gotland arbetade 4 filmpedagoger från Historieberättarna under tre dagar med sammanlagt 104 barn och unga nyanlända. Den här stop motion skapades av Haleema som är 13 år och deltog i en workshop. Haleema har själv skapat alla karaktärer och kommit på idén och satt helt fokuserat i 6 timmar.

On the island named Gotland in Sweden 4 film educators from Historieberättarna was working for 3 days with 104 refugee youth and Children in June 2017.  This stop motion was created by a 13 year old participant Haleema . Haleema came up with the idea and created all the characters  and and was totally focused for 6 hours.