DIF Boxing Club

Historieberättarna har kommit i kontakt med många människor genom vårt arbete med nyanlända. 
Barn, unga och vuxna som bär på viktiga berättelser. Vanligtvis arbetar Historieberättarna
utifrån tanken att deltagarna i våra workshops själva berättar sina berättelser. 
Men vi har börjat inse att kanske är det också viktigt att vi själva börjar berätta. 
Här är en sådan berättelse. 

Historieberättarna have come into contact with many people through our work 
with new arrivals. Children, young people and adults who carry important stories. 
Historieberättarna are usually working with the thought that the participant 
that is part of our workshops are telling stories themselves.  
But we have started to realize that mayby it is also important that we ourselves 
begin to tell. 
Here is such a story.