Demonstration mot utvisningarna till Afghanistan

Asylsökande demonstrerar för att protestera mot svensk migrationspolitik. De drivs av en önskan om att utvisningarna mot afghaner ska stoppas. Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats påtagligt under våren och försommaren. Det har lett till att t.ex Tyskland beslutat att stoppa alla utvisningar till Afghanistan. I Sverige har inget stopp skett. Natten till igår attackerades den lugna och sittande demonstrationen av nazister. Historieberättarna brukar vara noga med att inte röja deltagares identitet men nu handlar det om unga som vill att det de har att säga ska spridas till myndigheter, beslutsfattare och en allmänhet. De unga har godkänt att vi filmat och har bett oss att sprida materialet.