Att vara fri

En film om en plats med frihetskänsla.