Dialogues en Humanité- konferens i Lyon

Historieberättarna var i början av juli inbjudna till – ”the 18th Edition of Dialogues en Humanité” i Lyon, Frankrike. En global konferens som fokuserar på arbete och diskussioner för en mer human framtid. Ett ämne som alltjämnt är aktuellt, då Historieberättarna är ett demokratiprojekt och vi arbetar för allas lika rätt att få berätta, och bli lyssnad på. En mycket givande helg!

 

13 juli 2018