Demonstration och workshop på Norra Bantorget

I juli demonstrerade barnfamiljer från hela landet mot utvisningarna till Afghanistan på Norra Bantorget i Stockholm. Minst hälften av de som demonstrerade var barn och unga. Initiativtagare är nätverket Liv utan gränser. Organisationerna Refugees Welcome Stockholm och Ung I Sverige har bland annat stöttat med arbetskraft och engagemang för att göra demonstrationen möjlig. Historieberättarna var på plats under en dag och utförde en workshop för 80 barn och unga, mellan 3-14 år, som fick rita, skriva eller skapa en Stop Motion film. Det blev berättelser om det framtida jobbet, fotboll, en björn, ensamhet och att ”JAG VILL STANNA I SVERIGE”.

Barn har rätt att få uttrycka sig, bli lyssnad på och tas på allvar. Barnen som Historieberättarna träffade på Norra bantorget var tydliga med vad som skulle vara det bästa för dem.

År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet.” Så står det i FN:s barnkonvention.

18 september 2019