Culture Forum 2017

Culture Forum 2017 i Milano har gått av stapeln.

Anusha Caroline Andersson, verksamhetsledare för Historieberättarna, var där och representerade projektet Storytelling Without Borders som Historieberättarna grundat och är samarbetspartners i.

Anusha delade med sig av de lärdomar Historieberättarna fått genom projektet och hur arbetet med kultur och integration kan utvecklas. Anusha bad Europeiska Kommissionen att våga vara modiga, då en kris alltid kräver ett flexibelt tänkande och ett mod att testa nya möjligheter för att lösa den. Anusha lyfte bland annat att kultur inte enbart är en bro över språk och kulturskillnader utan också en bro till utbildning och jobb.

Anusha avslutade med att läsa en dikt som en 8-årig flicka sjöng för henne i ett flyktingläger i Thessaloniki. Anusha kände inte igen orden och spelade in sången för att sedan googla texten. Det visade sig vara en dikt av William Blake. EU ville sedan att dikten skulle läsas upp som avslutning för Cultur Forum 2017.

Listen to me
Open your eyes
You need me, I need you
We need each other
Open your eyes and you will see
I need you, you need me
I am your sister, your brother, your child and your teacher
As you are mine
As you are mine
As you are mine

William Blake

 

9 december 2017