Brev från barnen- lyssna på barnen!

För ett par veckor sedan mötte vi elever (åk 5) i en kreativ workshop med tema: makt, påverkan och förändring. Tillsammans skapades maktkartor, analyser och vi gjorde även gestaltningsövningar om makt och påverkan. Workshopen avslutades med brevskrivning där personer med olika typer av makt adresserades. Eleverna fick skriva brev om tankar, åsikter och förslag på förändringsarbete i skola, samhälle, hemmet – världen! Projektet har stöd från Postkodstiftelsen. #postkodeffekten#projektförförändring #allasröster

foto: Nina Varumo

28 juni 2022