Bråkar med skuggor

”Bråkar med Skuggor” är en bok som hanterar ovisshet och saknad. När framtiden inte längre existerar och det förflutna bär på erfarenheter av smärta, sorg och lämnad kärlek så blir nuet en vän som inte alltid vill väl. Då finns skrivandet. Med skrivandets hjälp blir det egna rummet en del av världen och de egna tankarna blir till en dialog. En dialog med dig som läsare. Denna debut har kommit till under åren 2017-2020 av A.T som lever som ensamkommande flykting till Sverige. A.T:s ord: ”Skrivandet är min röst, min känsla av olika anledningar. Skrivandet visade mig hur jag kan uttrycka mig kring något på olika vinklade sätt. Jag brukar skriva om någon eller något, beroende på vad som händer i mitt liv, och det känns starkt att få ut det jag känner på papper, och att andra kan läsa mina dikter, och tolka på olika sätt”

Önskar du ett exemplar av denna poesibok? Maila historieberattarna@gmail.com

11 november 2021