Barnens bästa- ny låt!

I år blev Barnkonventionen lag i Sverige men barns rättigheter fortsätter att kränkas. Klyftorna ökar mellan barn som växer upp i ekonomiskt trygga hem och barn som lever i social och ekonomisk utsatthet. Asylsökande och nyanlända barn drabbas hårt av restriktiv migrationspolitik. Barn utsätts för våld och mobbing. Vi vuxna måste hjälpas åt för att ständigt påminna varandra om att barn är egna rättighetsbärare som har rätt att komma till tals, kräva sina rättigheter, bli lyssnade på och tagna på allvar. Vi vuxna måste ge barnen möjlighet och utrymme att kunna göra det, vi måste tillsammans ta ansvar för barnens skull. 

Den här låten är en påminnelse till oss alla, att alltid tänka på barnens bästa. 

Dela vår sång och sprid vårt budskap!

Ensemble Yria har skrivit låten “Barnens bästa”. Historieberättarna höll workshop kring FN’s barnkonvention med klass 6A på Adolf Fredriks Musikklasser. Eleverna spelade sen in låten på Riksmixningsverket. Historieberättarnas pedagog, filmaren Jonas Embring, tog initiativ till detta samarbete, höll workshop och skapade filmen. Tack alla som la ner tid och engagemang för att detta blev möjligt! 

19 mars 2020