”ATT GÅ TILL SKOGEN ÄR EN VACKER SAK”

Historieberättarnas projekt ”Jag hör skogen” är igång, och i veckan genomfördes vår första skogsbadsvandring med en språkintroduktionsklass från Kärrtorp. Under den första dagen var vi i skogen och jobbade med sinnesintryck, till exempel lyssnade på skogen och gjorde övningar för att se detaljer och mönster. Ekologen Vide Ohlin var med oss och gav information om svampar, träd, dammar och om skogens kretslopp. Eleverna fick filma, fota ochspela in ljudupptagningar. Under den andra dagen bearbetade eleverna materialet och gjorde filmer i Historieberättarnas lokal i Skarpnäck. En elev som var med sa: ”att gå till skogen är en vacker sak” som även blev ett citat i hennes film.

Projektet har stöd från Postkodstiftelsen. 

 

21 oktober 2019