Metodmaterial/Methodological material

Arbetet med Historieberättarnas metodmaterial börjar närma sig sitt slut för denna gång. Metoden bygger på det arbete som Historieberättarna gjort för och med nyanlända. Arbetsförfarande och metod används också i projektet ”Storytelling Without Borders”.

The work of writing done the method that Historieberättarna (”Storytellers”) is using in our work with and for asylum seekers and unaccompanied minors is coming to an end for this time. The method is based on the work done by Historieberättarna (”Storytellers”) with and for asylum seekers and unaccompanied minors . The method are also beeing used in the project ”Storytelling Without Borders”.

 

28 maj 2017