Historieberättarna har blivit inbjudna till föreningen för film- och mediepedagogiks utbildningsdagar i juni för att berätta om vårt animationsprojekt för nyanlända. Och så har Stockholm Experimental and Animation Film Festival skänkt oss 10 biljetter till sin filmfestival på Bio Rio, vi är glada att kunna gå tillsammans med några av de ungdomar vi arbetat med. Kul.

http://www.filmomediepedagogik.se/

http://seaff-filmfestival.com/

13 april 2016