Kultur i vården

Under 2016 finns Historieberättarna med i Kultur i vårdens barn och ungdomskatalog.

Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting ger sedan 1994 ut två programkataloger, en för vuxna och en för barn. Programmen vänder sig till de som vistas en längre tid inom vården. Beställarna finns på enheter inom landstinget samt hos kommunala och privata vårdgivare

I slutet av november ska katalogen för Kultur i vården  2016 vara klar. Ni hittar den här:

http://www.sll.se/verksamhet/kultur/kultur-i-varden/

Vid intresse kontakta oss på :
historieberattarna@gmail.com Telefon: 073-7291040